Op 11 juli was de eerste informatiebijeenkomst over de voortgezet onderwijs scholencompetitie die de Bindkrachtcup vanaf het nieuwe schooljaar wilt gaan starten. Voor deze bijeenkomst waren alle Voortgezet onderwijs scholen uit Nijmegen uitgenodigd en diverse sportaanbieders. De eerste bijeenkomst was bedoeld om het projectplan door te spreken en van feedback te voorzien. 

Meerdere partijen hebben gehoor gegeven aan deze bijeenkomst door aanwezig te zijn dan wel hun feedback per mail te kennen hebben gegeven. De reacties waren overal positief. Hiermee heeft de organisatie besloten om de plannen door te zetten. De meeste feedback en tips zijn inmiddels doorgevoerd in het projectplan. De planning is nu dat we aan de start van het nieuwe schooljaar de promotie gaan starten.

We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en binnenkort het speelschema presenteren. Wij hebben er vertrouwen in dat we een mooi deelnemersveld krijgen en per september een sportieve start kunnen maken.