Reglementen zaalvoetbal scholencompetitie

Inschrijving

 1. Elk deelnemend team dient vóór 1 oktober 2022 om 12:00uur een lijst te hebben ingediend met de namen van minimaal 8 en maximaal 12 spelers waarvan gebruik gemaakt gaat worden tijdens het gehele toernooi. Tijdens een wedstrijd mogen maximaal 5 wisselspelers plaatsnemen op de bank. Het is mogelijk om gedurende de competitie spelers toe te voegen. Dit dient uiterlijk 24 uur van tevoren via de mail (scholencompetitie@bindkrachtcup.nl) te worden aangevraagd. De organisatie moet toestemming geven voor deelname. Er mogen geen dispensatiespelers worden ingeschreven. De uitgenodigde scholen kunnen zich per leeftijdscategorie (klas 1+2, klas 2+3 en klas 5+6) inschrijven. Aanmeldingen na 1 oktober worden meegenomen op de reservelijst.
 2. De spelerslijst kunt u digitaal invullen via de pagina ‘Aanmelden’ op onze website. Hierop zal ook verdere uitleg staan m.b.t het inschrijven. Op de lijst moet de volledige naam (voor- en achternaam) worden vermeld. Bij discussie over ingeschreven spelers is de organisatie beslissend.
 3. Elke speler dient leerling te zijn van de school waarvoor hij uitkomt.
  Er mogen maximaal twee (bij ons aangemelde) begeleiders op de bank plaatsnemen tijdens de wedstrijden.
 4. Spelers die door de school zijn geschorst of hangende een onderzoek wegens geweldsdelicten zijn gestraft, zijn uitgesloten voor deelname aan de competitie.
 5. Indien in de eindstand van de groepswedstrijden twee of meer teams gelijk eindigen, is het doelsaldo doorslaggevend. Indien ook het doelsaldo gelijk is, wordt het onderlinge resultaat bekeken en anders het aantal gescoorde doelpunten. Indien ook dit gelijk is, zal er worden geloot.

Kwalificatie

Na de groepswedstrijden gaan de nummers één en twee van beide poules naar de halve finale.

 1. Vanaf de halve finale geldt het zogenaamde knock-out systeem. Mocht tijdens de halve finale of finale de wedstrijd na de reguliere speeltijd gelijk eindigen, dan wordt er 2 x met 5 minuten verlengd zonder sudden-death. Hierna zal middels het nemen van drie shoot-outs een beslissing tot stand moeten komen. Zo niet, dan wordt er om en om een shoot- out genomen totdat er een winnaar is. Er moeten 5 spelers aangewezen worden die in eenzelfde volgorde de shoot- outs nemen.

Uitleg shoot-out: De keeper start vanaf de doellijn en de speler met bal vanaf de middencirkel. De reservespelers staan aan de zijlijn van het veld. De shoot-out is afgelopen na 7 seconden, bij een uitbal of een doelpunt. De speler en keeper mogen zich verplaatsen over de aangewezen speelhelft.

Wildcards

 1. De organisatie behoudt zich het recht om wildcards uit te delen als zij dat nodig acht, dit i.v.m. scholen die niet zijn inschrijven of zijn uitgesloten van deelname. Dit om het toernooi aantrekkelijker en groter te maken in de toekomst.

Wist je dat?

 • Er wordt bij zaalvoetbal niet ingegooid, maar ingetrapt nadat de bal over de zijlijn is gegaan. Dit moet binnen 4 seconden nadat de bal op de zijlijn ligt gebeuren. Er mag hierbij niet op de zijlijn gestapt worden tijdens het nemen van de intrap.
 • De wedstrijden worden met 4 spelers gespeeld en 1 keeper.
 • Er mag door gewisseld worden tijdens de wedstrijd.
 • Een keeper moet een bal binnen 4 seconden uittrappen of gooien.
 • Vrije trappen moeten binnen 4 seconden genomen worden.
 • Er is geen buitenspelregel bij zaalvoetbal

Spelregels zaalvoetbal

 1. Alle wedstrijden worden onder auspiciën van de KNVB gespeeld. Dientengevolge gelden alle KNVB topklasse zaalvoetbal regels met uitzondering van onderstaande punten.
 2. De wedstrijden worden met max. vijf spelers per team gespeeld.
 3. Ieder team dient tenminste 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de gastheer.
 4. Ieder team dient een aanvoerder te hebben die herkenbaar is aan een aanvoerdersband.
 5. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
 6. De speeltijden tijdens het toernooi zijn als volgt;

Wordt bepaald n.a.v. het aantal inschrijvingen

 1. Het ‘thuis’ spelende team neemt, gezien vanaf de tribunes, plaats aan de linkerkant van de presentatie.
 2. Het ‘thuis’ spelende team trapt af bij aanvang van de wedstrijd.
 3. In het geval twee teams beschikken over eenzelfde kleur tenue dient het ‘uit’ spelende team (zie programma) voor een reserve tenue te zorgen, tenzij teams in onderling overleg anders zijn overeengekomen.
 4. Rugnummers zijn niet verplicht.
 5. Tijdens de wedstrijden gelden de volgende sancties:

1 x geel = tijdstraf van 2 minuten. Indien tijdens de tijdstraf een tegendoelpunt valt, mag het team per direct worden aangevuld met een andere speler.

2 x geel = rood. Uitsluiting speler restant wedstrijd. Na 5 minuten mag het team worden aangevuld met een andere speler.

Directe rood = Uitsluiting speler restant wedstrijd. Team mag na 5 minuten worden aangevuld met
een andere speler (niet na het krijgen van een tegendoelpunt). De gestrafte speler is minimaal voor 1 wedstrijd geschorst. Organisatie beslist binnen 24 uur of straf wordt aangepast. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Als van beide teams een speler een gele kaart heeft en met tijdstraf aan de kant zit, vervalt de regel dat een team bij een tegendoelpunt gecomplementeerd mag worden.

Wangedrag

 1. Spelers of begeleiders kunnen door de organisatie van de Bindkracht Cup vanwege hun gedrag worden uitgesloten van deelname aan de competitie gedurende de door de organisatie opgelegde termijn.
 2. Een team dat niet op komt dagen, wordt bestraft met 2 punten in mindering. Wanneer een team meer dan één keer niet is komen opdagen dan kan de organisatie ervoor kiezen de deelnemende school uit te sluiten voor verdere deelname aan volgende edities. Alle wedstrijden tegen het uitgesloten team worden uit de uitslagen en standen verwijderd. Bij een geldige reden wordt de wedstrijd verloren met 5 – 0 en bepaalt de organisatie het verdere verloop.
 3. De organisatie behoudt zich het recht om teams en/of scholen op basis van wangedrag uit de competitie te zetten dan wel voor onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan volgende edities.

Wangedrag

 • Het is nadrukkelijk verboden buiten het speelveld (kleedkamer, gang en langs het veld) een warming-up met een bal uit te voeren.
 • Er mag enkel door reservespelers achter de boarding gedronken worden. Dit geldt ook tijdens de rust.
 • Het gebruik van massageolie op onbedekte lichaamsdelen is verboden.
 • Elke speler en trainer wordt geacht dit reglement alsmede de KNVB (topklasse) zaalvoetbalregels te kennen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • Drinken op de tribune door supporters is niet toegestaan.